Cookie beleid Unitas

De website van Unitas is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

BESTUURSREGLEMENT ‘VERSTREKKING ALCOHOL IN DE UNITAS-KANTINE’

BESTUURSREGLEMENT ‘VERSTREKKING ALCOHOL IN DE UNITAS-KANTINE’

In overweging nemende dat:

 • Unitas als sportvereniging op basis van artikel 9 van de Alcoholwet dient te beschikken over een bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’;
 • Onze kantine met een alcoholwetvergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, wat betekent dat er ter plaatse tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
 • het bestuursreglement regels bevat, met als doel het waarborgen van verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in onze kantine;

 

heeft het bestuur van Gvv Unitas het bestuursreglement ‘Alcohol in de Unitas-kantine’ vastgesteld.

Paragraaf 1 - Algemene bepalingen

Artikel 1 - Begripsbepalingen

 1. Alcoholhoudende dranken:
  • Onder zwak-alcoholhoudende drank dient het volgende te worden verstaan: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.
  • Onder sterke drank dient te worden verstaan: gedistilleerd met minimaal 15% alcohol.
 1. Sociale Hygiëne:
 • Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de Unitas-kantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe wij verantwoord alcoholgebruik in de kantine kunnen bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden bij de mensen achter de bar om deze regels uit te dragen en na te leven.
 • Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Alcoholwet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.
 1. Leidinggevenden:

Degenen die door het bestuur zijn aangewezen als leidinggevende. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne, en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij geven onmiddellijke leiding aan de uitoefening van de horeca-werkzaamheden in de sportkantine.

 1. Barvrijwilliger:
  De vrijwilligers die, op tijden dat er alcohol wordt verstrekt, de barwerkzaamheden in de sportkantine uitvoeren.
 2.  

Artikel 2 - Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking leeft Unitas de volgende wettelijke bepalingen na:

 1. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 2. Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.
 3. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij de aspirant-koper onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
 4. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 5. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap.
 6. Het is verboden personen toe te laten in de kantine die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

Artikel 3 - Vaststellen en wijzigen

 1. Het bestuur van Gvv Unitas heeft het bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’ vastgesteld en bekendgemaakt onder de leden.
 2. Als de Gvv Unitas het reglement wijzigt, wordt de gemeente Gorinchem daarvan direct verwittigd.

 

Paragraaf 2 - Sociaal Hygiënische bepalingen

Artikel 4 – Aanwezigheid leidinggevende, barvrijwilliger en afschrift reglement

 

 1. Op de momenten dat in de Unitas-kantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een instructie verantwoord alcoholschenken (IVA) heeft gevolgd.
 2. Het bestuursreglement alcohol in de Unitas-kantines is zichtbaar aanwezig in de kantine.

 

Artikel 5 - Huis- en gedragsregels

 1. Het is niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de vereniging zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken;
 2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te gebruiken dan in de kantine of op het terras;
 3. Er wordt geen alcohol geschonken aan:
  • Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;
 4. Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd.
 5. Het bestuur stimuleert het maken van BOB-afspraken en sluit aan op de slogan ‘100% Bob, 0% op’. Hierbij zijn de belangrijkste noties: ‘Geen alcohol drinken als je nog moet rijden’ en ‘Maak als het kan een Bob-afspraak’.
 6. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst;
 7. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren zijn in de kantine niet toegestaan;
 8. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank;
 9. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

 

Artikel 6 - Openingstijden en schenktijden

 1. De openingstijden van de kantine en de tijdstippen waarop alcohol wordt geschonken staan vermeld in de Alcoholvergunning (voorheen Drank- en Horecawet) van Gvv Unitas.

 

Artikel 7 - Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcohol schenken voor barvrijwilligers

Alle barvrijwilligers voldoen aan de volgende kwalificaties:

 1. Barvrijwilligers zijn tenminste 18 jaar oud;
 2. Zij hebben een instructie verantwoord alcohol schenken gevolgd;
 3. Zij staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd;
 4. Zij zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden).

 

Een kopie van de certificaten IVA of een registratielijst van de barvrijwilligers die de instructie gevolgd hebben is ten allen tijden in de kantine aanwezig.

 

Artikel 8 - Voorlichting

 1. Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid1, 2 en 3) en huis- en gedragsregels worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen.

 

Artikel 9 - Handhaving, klachtenprocedure en sancties

 1. Klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement worden direct ter kennis gebracht aan het bestuur van Gvv Unitas.
 2. Het bestuur van de Gvv Unitas zal bij overtreding van de regels uit dit reglement ten opzichte van de consument of de verstrekker van alcohol gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement van Gvv Unitas. Het bestuur verifieert de klacht, hoort de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.

 

Paragraaf 3 - Paracommercie-bepalingen

Artikel 10 - Toegelaten horeca-activiteiten

 1. Gvv Unitas oefent slechts horeca-activiteiten uit met inachtneming van het hierna onder 2. en 3. bepaalde. Het bestuur ziet hierop toe.

 

 1. De horeca-activiteiten worden door Gvv Unitas slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van Gvv Unitas in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde.

 

 1. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door Gvv Unitas jegens niet bij de vereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend in rechtstreeks verband met de activiteiten van de sportvereniging binnen het kader van haar doelstelling.

Het bestuur van de Gvv Unitas


31 januari 2023

……………………..                               ……………………….

E.C. Ligthert                                         M. ter Wal

Penningmeester                                   secretaris

 

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!