Cookie beleid Unitas

De website van Unitas is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Club reglementen

Club reglementen

Unitas is een unieke vereniging, wijd en zijd bekend om zijn prima voorzieningen, gezelligheid en een accommodatie waar we trots op zijn. En dat willen we graag zo houden. Om die redenen zijn we ervan overtuigd dat we met zijn allen bepaalde regels moeten afspreken, die tot uiting moeten komen in de omgang met elkaar en de door Unitas in bruikleen gestelde materialen.


We kennen in het voetbal 2 soorten disciplines:

 • Op het veld, tijdens een training en/ of wedstrijd
 • Langs het veld, in kleedkamers en clubgebouw

Bij punt 1 ligt de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij de speler; in een conflictsituatie zal de trainer / leider of begeleider de jeugdcommissie raadplegen om een strafmaat te bepalen voor een team en/ of speler. Bij punt 2 ligt de verantwoordelijkheid bij het team en/ of de speler die na een activiteit in de kleedkamer en/ of clubgebouw zich vergrijpt aan eigendommen van medespelers of van de vereniging. Wanneer er een conflictsituatie ontstaat zal de jeugdcommissie zich ook hierover buigen en een strafmaat bepalen.

Als jeugdcommissie gaan zijn we met ingang van september 2003 gaan werken met gele en rode kaarten die worden verwerkt in een registratiesysteem. Iedere overtreding op het complex gemaakt door een speler en/ of team zal administratief worden bijgehouden; de ouder(s) en/ of verzorger(s) van de betreffende speler zullen hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Voor een speler die in de toekomst problemen veroorzaakt met betrekking tot punt 2 gelden de volgende regels:

 • 1e gele kaart, waarschuwing voorwaardelijk
 • 2e gele kaart, waarschuwing onvoorwaardelijk voorzien van begeleidende brief naar ouder(s) en/ of verzorger(s)
 • 3e gele kaart is een rode kaart voorzien van begeleidende brief naar ouder(s) en/ of verzorger(s) met de vermelding van de betreffende strafmaat

Wanneer een vergrijp direct een rode kaart rechtvaardigt wordt dit gemeld middels een begeleidende brief naar ouder(s) en/ of verzorger(s) waarbij tevens wordt aangegeven wat de strafmaat inhoudt. Dit kan in het ergste geval leiden tot beëindiging van het lidmaatschap bij onze vereniging. (royement)

Overtredingen die vallen onder punt 1 zullen door de scheidsrechter rechtstreeks worden gerapporteerd naar de KNVB. Zijn er redenen aan te wijzen dat wij, als jeugdcommissie, met een sanctie dienen te komen omdat de aard van de overtreding dusdanig ernstig blijkt te zijn, dan zullen wij ons goed laten informeren om daarna alsnog de strafmaat te bepalen.

De volgende gedragsregels voor spelers van GVV Unitas zijn van toepassing:

 • Voor een training en/ of wedstrijd dien je tijdig aanwezig te zijn. Wanneer er onverhoopt iets tussen komt zodat je niet op de afgesproken tijd aanwezig kan zijn, meldt dit dan even aan de trainer en / of leider van je team
 • Roken en gebruik van alcoholische dranken in en rondom het veld en de kleedruimten is niet toegestaan. Spelers jonger dan 18 jaar mogen geen alcohol nuttigen op het sportcomplex
 • Jeugdspelers die vernielingen aanrichten worden hiervoor financieel aansprakelijk gesteld
 • Bij diefstal en/ of andere vergrijpen zal de politie worden ingeschakeld
 • Ieder jeugdlid is verplicht een eigen Unitas tenue aan te schaffen te weten; wit shirt, rode broek en rode kousen
 • Het dragen van scheenbeschermers is verplicht gesteld door de KNVB. Het dragen van sieraden en dergelijke is niet toegestaan i.v.m. de veiligheid van een ieder
 • Tijdens wedstrijden en trainingen, wordt uitsluitend Nederlands gesproken
 • Een ieder dient respect te hebben voor scheidsrechters, tegenstanders, leiders, medespelers en publiek
 • De door de KNVB opgelegde boetes naar aanleiding van gele en/ of rode kaarten worden aan betreffende speler doorberekend
 • Na iedere training en/ of wedstrijd stellen wij het verplicht te douchen
 • Na iedere wedstrijd en training is het verplicht om als team de kleedruimten ordentelijk achter te laten. Zowel bij uit- als thuiswedstrijden
 • Voetbaltassen dienen in het daarvoor bestemde tassenrek geplaatst te worden en niet in de hal van het clubgebouw.Dit in verband met de brandveiligheid
 • De contributie dient betaald te worden d.m.v automatische incasso , bij niet tijdig betalen wordt het lid verwijderd uit de administratie. De Contributie is van juni tot juni (heel seizoen) bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap, dient men wel tot juni te betalen.(het seizoen uit)
 • Het is voor ouders /verzorgers niet toegestaan zich in de rust pauze van een wedstrijd zich in de kleedkamer te bevinden , of trainer of leider moet daar eventueel anders over beslissen

Boetereglement

Inleiding
Wekelijks ontvangt Unitas van de KNVB een overzicht per lid van de in rekening gebrachte boete inzake een overtreding van de KNVB regels.  De kosten van deze boete wordt direct ten laste gebracht in de rekening courant van onze vereniging. Vervolgens wordt er maandelijks door de KNVB automatisch geïncasseerd.

Enkele voorbeelden van boetes zijn:
Gele, rode kaarten, niet opkomen als team bij wedstrijden, staken van wedstrijden, niet tijdig inleveren van de wedstrijdformulieren, niet tijdig inleveren van verweerschriften, belediging van scheidsrechter, trainer of assistent scheidsrechter.
Als uitgangspunt geldt, de overtreder betaalt! Dat wil zeggen dat de speler, leider, assistent scheidsrechter of elftal de boete zal moeten betalen.
Er komen situaties voor die bespreekbaar zijn, daarin beslist het bestuur.

Betaling a contant & Betalingstermijn
De opgelegde boete wordt contant betaald aan de wedstrijdsecretaris of een ander bestuurslid.
Bij het verlaten van de vereniging worden niet betaalde boetes in rekening gebracht.
Niet betalen van de boete betekent geen overschrijving.
De betalingstermijn van de boete dient uiterlijk 30 dagen na overtreding aan de vereniging te zijn voldaan. Niet betaalde boetes zullen afgehandeld worden volgens dezelfde voorwaarden als bij de contributie betaling. Niet betalen = Niet spelen.

Schorsing
Het bestuur behoudt, in het geval van niet betalen, altijd het recht tot schorsing van het desbetreffende lid op ieder moment.

Boetereglement
Het boetereglement wordt jaarlijks bij aanvang van het seizoen opnieuw vastgesteld.


Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!